30/11/2021

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према коначним подацима Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у трећем тромесечју 2021. године износио је 7,7%, што је више у односу на прелиминарну процену, која је износила 7,4%.

Индустријска производња је у периоду јануар–октобар ове године остварила међугодишњи раст од 6,5%, вођена растом сектора рударства (24,0%), затим прерађивачке индустрије (5,7%), као и енергетике (2,9%). У оквиру прерађивачке индустрије, раст је забележен у 17 од 24 гране, а највећи допринос расту потекао је од производње деривата нафте, осталих саобраћајних средстава и електричне опреме.

Посматрано само у октобру 2021, индустријска производња је порасла за 0,9% међугодишње, чему је допринео раст рударства (39,5% међугодишње), док су у супротном смеру деловали прерађивачка индустрија (–0,2% међугодишње) и пад у сектору енергетике (–10,5% међугодишње).

Показатељи услужних сектора настављају да бележе повољна кретања. Промет у трговини на мало је у октобру 2021, у односу на исти месец претходне године, забележио реални раст од 4,0%, док је у периоду јануар–октобар реални раст износио 10,1% међугодишње. Укупан број долазака туриста у октобру виши је 26,9% међугодишње, а укупан број ноћења туриста за 18,3%. У периоду јануар–октобар 2021, укупан број долазака туриста виши је 34,5% међугодишње, а број ноћења туриста за 26,9% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, према подацима Републичког завода за статистику, робни извоз је у октобру остварио међугодишњи раст од 18,5%, а робни увоз међугодишњи раст од 23,5%. У периоду јануар–октобар 2021, у односу на исти период претходне године, робни извоз је порастао за 27,0% међугодишње, а робни увоз за 23,5%.

Према подацима Анкете о радној снази, стопа запослености је у трећем тромесечју 2021. године износила 50,0%, што је за 1,7 процентних поена више него у другом тромесечју. Истовремено, стопа незапослености је износила 10,5% и у односу на друго тромесечје нижа је за 0,6 процентних поена.

Кабинет гувернера