11.02.2021.

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 1,0%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu da i dalje podsticajno deluju prethodno donete mere monetarne i fiskalne politike, kao i to da je najavljen dodatni paket fiskalnih mera. To znači da će koordinisane mere monetarne i fiskalne politike nastaviti povoljno da deluju na uslove finansiranja privrede i građana i rast njihovog raspoloživog dohotka.

Snažna podrška Narodne banke Srbije i Vlade našim preduzećima i građanima obezbediće dostizanje pretkriznog nivoa ekonomske aktivnosti u drugom tromesečju ove godine. Industrijska proizvodnja, promet u trgovini na malo i izvoz već su dostigli pretkrizni nivo, a s daljim napretkom u procesu vakcinacije, koji je po dosadašnjem uspehu Srbiju svrstao među najbolje zemlje na svetu, očekujemo da će se aktivnost i u ostalim uslužnim sektorima potpuno oporaviti. Oporavku domaće tražnje doprineće nastavljena realizacija infrastrukturnih projekata, povoljni uslovi finansiranja postignuti prethodnim ublažavanjem monetarne politike, kao i očuvano tržište rada i u uslovima pandemije. Na otpornost tržišta rada i značaj paketa ekonomskih mera ukazuju rast zaposlenosti i zadržavanje jednocifrene stope nezaposlenosti tokom pandemije. Prema oceni Izvršnog odbora, realizacija najavljenog paketa fiskalnih mera pružiće dodatni podsticaj domaćoj tražnji i ubrzaće ekonomski oporavak. Pored toga, Izvršni odbor naglašava da je priliv kapitala u Srbiju po osnovu stranih direktnih investicija od 3,0 milijardi evra u 2020. bio najviši u regionu i pretežno usmeren u razmenljive sektore, što, uz očekivan oporavak eksterne tražnje, treba da doprinese dvocifrenom rastu izvoza ove godine.

Izvršni odbor je istakao da je započeta osma godina kako je inflacija u Srbiji čvrsto pod kontrolom, na niskom i stabilnom nivou. Prema projekciji Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će se kretati u donjoj polovini ciljanog raspona do kraja perioda projekcije, pri čemu će njen očekivani blagi rast u kratkom roku u najvećoj meri biti rezultat poskupljenja električne energije i naftnih derivata po osnovu više svetske cene nafte. Važan faktor niske i stabilne inflacije bila je i ostala obezbeđena relativna stabilnost deviznog kursa, kao i usidrenost inflacionih očekivanja finansijskog sektora i privrede, koja potvrđuju kredibilitet monetarne politike.

Neizvesnost i dalje potiče iz međunarodnog okruženja i u najvećoj meri se odnosi na efikasnost u upravljanju pandemijom, proizvodnju i distribuciju vakcina na globalnom nivou, što će opredeliti brzinu oporavka svetske privrede i kretanja na međunarodnom finansijskom i robnom tržištu. Obimne monetarne i fiskalne mere vodećih ekonomija sveta i započeta masovna vakcinacija ublažile su neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu. Ipak, oprezno vođenje monetarne politike potrebno je zbog rasta svetske cene nafte od novembra prošle godine, kao i drugih primarnih proizvoda, usled rasta očekivanja da je svetska privreda na putanji oporavka.

Izvršni odbor ističe da će u fokusu nosilaca ekonomske politike i dalje biti obezbeđenje podrške što bržem oporavku naše privrede, očuvanju proizvodnih kapaciteta, zaposlenosti i daljem rastu izvoznog sektora, kao i povoljnom investicionom ambijentu. Narodna banka Srbije će nastaviti da pažljivo prati kretanja i uticaj ključnih faktora iz domaćeg i međunarodnog okruženja na inflaciju, finansijsku stabilnost i brzinu ekonomskog oporavka. Kontinuirano će procenjivati sve do sada donete mere kako bi se pružila podrška daljem oporavku ekonomske aktivnosti, bez ugrožavanja cenovne i finansijske stabilnosti.

Na današnjoj sednici Izvršni odbor je usvojio februarski Izveštaj o inflaciji, koji će biti objavljen 18. februara. Pored nove projekcije inflacije i bruto domaćeg proizvoda, Izveštaj o inflaciji sadrži detaljno obrazložene odluke monetarne politike i makroekonomska kretanja koja ih opredeljuju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 11. marta.

Kabinet guvernera