11.02.2021.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је пре свега имао у виду да и даље подстицајно делују претходно донете мере монетарне и фискалне политике, као и то да је најављен додатни пакет фискалних мера. То значи да ће координисане мере монетарне и фискалне политике наставити повољно да делују на услове финансирања привреде и грађана и раст њиховог расположивог дохотка.

Снажна подршка Народне банке Србије и Владе нашим предузећима и грађанима обезбедиће достизање преткризног нивоа економске активности у другом тромесечју ове године. Индустријска производња, промет у трговини на мало и извоз већ су достигли преткризни ниво, а с даљим напретком у процесу вакцинације, који је по досадашњем успеху Србију сврстао међу најбоље земље на свету, очекујемо да ће се активност и у осталим услужним секторима потпуно опоравити. Опоравку домаће тражње допринеће настављена реализација инфраструктурних пројеката, повољни услови финансирања постигнути претходним ублажавањем монетарне политике, као и очувано тржиште рада и у условима пандемије. На отпорност тржишта рада и значај пакета економских мера указују раст запослености и задржавање једноцифрене стопе незапослености током пандемије. Према оцени Извршног одбора, реализација најављеног пакета фискалних мера пружиће додатни подстицај домаћој тражњи и убрзаће економски опоравак. Поред тога, Извршни одбор наглашава да је прилив капитала у Србију по основу страних директних инвестиција од 3,0 милијарди евра у 2020. био највиши у региону и претежно усмерен у разменљиве секторе, што, уз очекиван опоравак екстерне тражње, треба да допринесе двоцифреном расту извоза ове године.

Извршни одбор је истакао да је започета осма година како је инфлација у Србији чврсто под контролом, на ниском и стабилном нивоу. Према пројекцији Народне банке Србије, међугодишња инфлација ће се кретати у доњој половини циљаног распона до краја периода пројекције, при чему ће њен очекивани благи раст у кратком року у највећој мери бити резултат поскупљења електричне енергије и нафтних деривата по основу више светске цене нафте. Важан фактор ниске и стабилне инфлације била je и остала обезбеђена релативна стабилност девизног курса, као и усидреност инфлационих очекивања финансијског сектора и привреде, која потврђују кредибилитет монетарне политике.

Неизвесност и даље потиче из међународног окружења и у највећој мери се односи на ефикасност у управљању пандемијом, производњу и дистрибуцију вакцина на глобалном нивоу, што ће определити брзину опоравка светске привреде и кретања на међународном финансијском и робном тржишту. Обимне монетарне и фискалне мере водећих економија света и започета масовна вакцинација ублажиле су неизвесност на међународном финансијском тржишту. Ипак, опрезно вођење монетарне политике потребно је због раста светске цене нафте од новембра прошле године, као и других примарних производа, услед раста очекивања да је светска привреда на путањи опоравка.

Извршни одбор истиче да ће у фокусу носилаца економске политике и даље бити обезбеђење подршке што бржем опоравку наше привреде, очувању производних капацитета, запослености и даљем расту извозног сектора, као и повољном инвестиционом амбијенту. Народна банка Србије ће наставити да пажљиво прати кретања и утицај кључних фактора из домаћег и међународног окружења на инфлацију, финансијску стабилност и брзину економског опоравка. Континуирано ће процењивати све до сада донете мере како би се пружила подршка даљем опоравку економске активности, без угрожавања ценовне и финансијске стабилности.

На данашњој седници Извршни одбор је усвојио фебруарски Извештај о инфлацији, који ће бити објављен 18. фебруара. Поред нове пројекције инфлације и бруто домаћег производа, Извештај о инфлацији садржи детаљно образложене одлуке монетарне политике и макроекономска кретања која их опредељују.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 11. марта.

Кабинет гувернера