30.03.2009.

Cirkulari upućeni društvima za upravljanje: Tretman uplate doprinosa u fond prilikom odobravanja kredita kod banaka

Saglasno tački 10. stav 4. Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i bilansnih stavki banke („Službeni glasnik RS“ br.129/07 i 63/08), uplate doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove ne smatraju se ukupnim mesečnim kreditnim obavezama fizičkog lica, tako da se članovima dobrovoljnih penzijskih fondova koji doprinose uplaćuju obustavom od zarade (administrativna zabrana) ne umanjuju neto primanja prilikom izračunavanja ukupnih mesečnih kreditnih obaveza (kreditne sposobnosti) fizičkog lica.

Sektor za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova