30/03/2009

Циркулари упућени друштвима за управљање: Третман уплате доприноса у фонд приликом одобравања кредита код банака

Сагласно тачки 10. став 4. Одлуке о класификацији билансне активе и билансних ставки банке („Службени гласник РС“ бр.129/07 и 63/08), уплате доприноса у добровољне пензијске фондове не сматрају се укупним месечним кредитним обавезама физичког лица, тако да се члановима добровољних пензијских фондова који доприносе уплаћују обуставом од зараде (административна забрана) не умањују нето примања приликом израчунавања укупних месечних кредитних обавеза (кредитне способности) физичког лица.

Сектор за надзор над делатношћу добровољних пензијских фондова