26.06.2007.

Cirkulari upućeni društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom: Prenos sredstava iz inostranog fonda

Povodom mogućnosti transfera sredstava iz penzijskog fonda u inostranstvu u dobrovoljni penzijski fond u Srbiji, potrebno je imati u vidu da se Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS, br. 85/05“) i podzakonski akti doneti na osnovu njega primenjuju na dobrovoljne penzijske fondove i društva za upravljanje na teritoriji Republike Srbije. U skladu s tim, uplatu sredstava povučenih iz penzijskog fonda u inostranstvu treba smatrati uplatom doprinosa.

Sektor za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova