26/06/2007

Циркулари упућени друштвима за управљање добровољним пензијским фондом: Пренос средстава из иностраног фонда

Поводом могућности трансфера средстава из пензијског фонда у иностранству у добровољни пензијски фонд у Србији, потребно је имати у виду да се Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС, бр. 85/05“) и подзаконски акти донети на основу њега примењују на добровољне пензијске фондове и друштва за управљање на територији Републике Србије. У складу с тим, уплату средстава повучених из пензијског фонда у иностранству треба сматрати уплатом доприноса.

Сектор за надзор над делатношћу добровољних пензијских фондова