14.05.2007.

Cirkulari upućeni društvima za upravljanje: Načelo akumulacije sredstava

U vezi nedoumica koje su se javile u pogledu tumačenja pojedinih normi Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005 – u daljem tekstu: Zakon), ističemo sledeće:

  • Povlačenjem akumuliranih sredstava sa individualnog računa jednokratnom isplatom, programiranom isplatom, kupovinom anuiteta ili kombinacijom ovih načina (član 62. stav 2. Zakona), prekida se proces akumulacije. Nove uplate, na osnovu ugovora o članstvu ili članstva preko organizatora penzijskog plana koji su bili osnov prethodnih uplata, u suprotnosti su sa načelom akumulacije sredstava iz člana 2. tačka 5. Zakona;
  • Ne postoji mogućnost povlačenja dela akumuliranih sredstava sa individualnog računa, osim u slučaju vanrednih troškova lečenja iz člana 62. stav 6. Zakona (zakonski izuzetak od načela akumulacije sredstava);
  • Ukoliko član penzijskog plana počne da povlači akumulirana sredstva, organizator penzijskog plana mu ne može više uplaćivati doprinose na individualni račun, pa samim tim sve nove uplate doprinosa su bez osnova i moraju se vratiti uplatiocu. Zbog toga je neizbežno da organizator bude obavešten o tome da je član plana počeo da povlači sredstva. Suprotno bi bilo protivno načelu akumulacije sredstava;
  • Jedno fizičko lice može biti član istog dobrovoljnog penzijskog fonda na osnovu više ugovora o članstvu ili preko više organizatora penzijskog plana. Svaki ugovor o članstvu i članstvo preko organizatora penzijskog plana podrazumeva svoj poseban individualni račun.

Sektor za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova