28.03.2020.

Tanjug – u vezi s preporukama Narodne banke Srbije društvima za osiguranje u vanrednim okolnostima uzrokovanim pandemijom virusa korona

Pitanja: Da li su osiguravajućim kućama preporučene neke od mera u novonastalnim okolnostima, odnosno da klijentima, naročito starijim, omoguće pomeranje, odnosno da kasnije uplaćuju svoje obaveze po osnovu polisa? U Udruženju osiguravača preporučili su da se osiguravajuće kuće reorganizuju i pređu na onlajn komunikaciju s korisnicima. Da li su i uvažile tu preporuku?
 
Odgovor: U uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji, a imajući u vidu neophodnost zaštite i olakšavanja pozicije, pre svega građana, u vanrednim okolnostima, te računajući na svest o neophodnosti odgovornog ponašanja svih tržišnih učesnika u ovim osetljivim trenucima – Narodna banka Srbije, kao supervizor u delatnosti osiguranja, uputila je preporuku svim društvima za osiguranje koja posluju na teritoriji Republike Srbije u vezi s plaćanjem premije osiguranja.
 
Narodna banka Srbije preporučila je društvima za osiguranje da omoguće ugovaračima osiguranja odloženo plaćanje dospelih premija osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju kojima je predviđeno periodično plaćanje premije. Narodna banka Srbije pozvala je sva društva za osiguranje da, procenjujući svoje finansijsko stanje, a u skladu s propisima, omoguće ugovaračima osiguranja da za vreme trajanja vanrednog stanja usled epidemiološke situacije odlože plaćanje dospelih premija osiguranja po zaključenim ugovorima o osiguranju, bez uticaja na njihova prava iz tih ugovora. Ova preporuka naročito se odnosi na ugovarače osiguranja u starijoj životnoj dobi kojima je upućena zabrana kretanja tokom celog dana, kao i na one ugovarače osiguranja koji su ostali bez redovnih prihoda ili su im redovna primanja znatno smanjena, tako da više nisu u mogućnosti da za vreme trajanja vanrednog stanja izmire svoje obaveze po osnovu ugovora o osiguranju. S tim u vezi, ugovaračima osiguranja preporučuje se da stupe u kontakt sa svojim društvom za osiguranje kako bi razmotrili mogućnost odlaganja plaćanja dospelih premija osiguranja.
 
U slučaju odlaganja njihovog plaćanja, premije dospele u periodu vanrednog stanja bile bi naknadno izmirene od strane ugovarača osiguranja, bez obračuna kamate, uz odgovarajuće raspoređivanje duga za premije osiguranja po isteku tog perioda. Napominjemo da se navedenim ne produžava važenje osiguranja, već se samo i isključivo odlaže plaćanje dospele rate premije osiguranja.
 
Građani koji nemaju potrebu da im se plaćanje dospele premije osiguranja odloži, slobodni su da svoje obaveze izmire u rokovima predviđenim ugovorom o osiguranju, pri čemu ih podsećamo da u interesu svog zdravlja, a po preporukama nadležnih institucija, što više koriste elektronske kanale komunikacije i savremene tehnologije. U tom smislu, preporučuje se da se u što većoj meri izbegavaju odlasci u prostorije finansijskih institucija i da se koriste dostupni elektronski kanali komunikacije, a kada je reč o plaćanjima – bezgotovinska plaćanja (instant plaćanja korišćenjem aplikacija za mobilno bankarstvo ili platne kartice).
 
Pored toga, u vezi sa epidemiološkom situacijom, Narodna banka Srbije uputila je dopis svim društvima za osiguranje i reosiguranje koja posluju na teritoriji Republike Srbije i ukazala im na kritičan značaj njihovog preventivnog i proaktivnog delovanja u datim okolnostima. Od ovih društava očekuje da posebnu pažnju obrate na sagledavanje planova poslovanja u slučaju nastanka nepredviđenih događaja, kao i na sagledavanje mogućnosti fleksibilnije organizacije poslovnih aktivnosti, uključujući i onlajn komunikaciju s korisnicima.
 
Odgovorno, blagovremeno i oprezno postupanje u okolnostima u vanrednom stanju u interesu je i subjekata nadzora i Narodne banke Srbije, ali i svih građana Republike Srbije.

Kabinet guvernera