24.03.2020.

Dodatna devizna svop aukcija – Narodna banka Srbije bankama obezbedila 14,9 milijardi dinara likvidnosti

Na jučerašnjoj dodatnoj tromesečnoj svop aukciji kupovine deviza (evra) za dinare, Narodna banka Srbije je svop kupila 127 miliona evra, koliko je iznosila i tražnja banaka na aukciji, po fiksnim svop poenima od 2.525. Na ovaj način bankama je obezbeđena dinarska likvidnost u ukupnom iznosu od 14,9 milijardi dinara, po povoljnoj kamatnoj stopi od 0,85%, koja u najvećoj meri pokriva troškove deponovanja preuzetih deviznih (evro) sredstava, po negativnoj kamatnoj stopi na međunarodnom tržištu.

Dodatna devizna svop aukcija organizovana je radi pružanja podrške domaćem finansijskom sistemu i ukupnim ekonomskim tokovima u aktuelnim uslovima vanrednog stanja u Republici Srbiji usled širenja virusa korona (COVID-19).

Narodna banka Srbije, kao i do sada, pažljivo prati likvidnost bankarskog sektora i kretanja na finansijskom tržištu i spremna je da, u slučaju potrebe, nastavi da organizuje dodatne svop aukcije deviza, kao i da upotrebi sve ostale instrumente koji joj stoje na raspolaganju, kako bi obezbedila nastavak nesmetanog funkcionisanja domaćeg novčanog tržišta i celokupnog finansijskog sistema.

Kabinet guvernera