24.03.2020.

Додатна девизна своп аукција – Народна банка Србије банкама обезбедила 14,9 милијарди динара ликвидности

На јучерашњој додатној тромесечној своп аукцији куповине девиза (евра) за динаре, Народна банка Србије је своп купила 127 милиона евра, колико је износила и тражња банака на аукцији, по фиксним своп поенима од 2.525. На овај начин банкама је обезбеђена динарска ликвидност у укупном износу од 14,9 милијарди динара, по повољној каматној стопи од 0,85%, која у највећој мери покрива трошкове депоновања преузетих девизних (евро) средстава, по негативној каматној стопи на међународном тржишту.

Додатна девизна своп аукција организована је ради пружања подршке домаћем финансијском систему и укупним економским токовима у актуелним условима ванредног стања у Републици Србији услед ширења вируса корона (COVID-19).

Народна банка Србије, као и до сада, пажљиво прати ликвидност банкарског сектора и кретања на финансијском тржишту и спремна је да, у случају потребе, настави да организује додатне своп аукције девиза, као и да употреби све остале инструменте који јој стоје на располагању, како би обезбедила наставак несметаног функционисања домаћег новчаног тржишта и целокупног финансијског система.

Кабинет гувернера