11.04.2017.

Završena prva faza implementacije Solventnosti 2 u Republici Srbiji

Strategijom za implementaciju Solventnosti 2 u Republici Srbiji, koju je 7. jula 2016. godine usvojio Izvršni odbor Narodne banke Srbije, predviđena je fazna implementacija Solventnosti 2 u domaćem sektoru osiguranja. Narodna banka Srbije je pre roka završila prvu fazu predviđenu Strategijom, kojom je izvršena: 

  • detaljna gep analiza regulative,
  • analiza mogućnosti isključenja primene direktive Solventnost 2 na mala društva, i 
  • analiza spremnosti i kapaciteta društava za implementaciju Solventnosti 2.

Detaljnom gep analizom utvrđeno je da je izvršeno potpuno usklađivanje s petinom i delimično usklađivanje s desetinom odredaba Direktive Solventnost 2. Utvrđeno je da je najveći nivo usklađenosti postignut u okviru kvalitativnih zahteva drugog stuba. Prvi stub Solventnosti 2 nije implementiran, te je potrebno izvršiti usklađivanje s novim kvantitativnim zahtevima, koji, pre svega obuhvataju pravila za obračun tehničkih rezervi za utvrđivanje solventnosti, kao i obračun adekvatnosti kapitala. Analizom je utvrđeno da će usklađivanje sa zahtevima trećeg stuba, koji se odnose na izveštavanje supervizora i objavljivanje unapred utvrđenih informacija od strane društava, biti značajnije u fazi implementacije nego pri samom usklađivanju regulative. Potrebno je uspostaviti okvir supervizije grupe u skladu s novim pravilima i uskladiti zahteve koji se odnose na prestanak rada društva u okviru Evropske unije.

Članom 4. Direktive predviđeno je isključenje zahteva Solventnosti 2 na tzv. mala društva koja zadovoljavaju propisane uslove, a koja mogu da posluju unutar jedne zemlje i čija dozvola za rad se ne tretira kao „evropski pasoš”. Analizom je ustanovljeno da bi sva društva u Srbiji bila obuhvaćena zahtevima Solventnosti 2 i da, prema raspoloživim informacijama, u režimu malih društava ne bi bilo nijedno postojeće društvo.

Analiza spremnosti i kapaciteta društava za implementaciju Solventnosti 2 obuhvatila je analizu dosadašnje implementacije drugog stuba i analizu sveobuhvatne spremnosti društava za implementaciju Solventnosti 2. Analiza implementacije drugog stuba sagledana je kroz uspostavljanje ključnih funkcija i kvaliteta sopstvene procene rizika i solventnosti društava (ORSA), pri čemu je utvrđeno da u ovom segmentu postoji adekvatan nivo spremnosti i kapaciteta za implementaciju Solventnosti 2. Analizom sveobuhvatne spremnosti društava za implementaciju Solventnosti 2 utvrđeno je da je sektor osiguranja u Srbiji značajan akcenat stavio na implementaciju Solventnosti 2, da je uprava društava, po pravilu, uključena u njenu implementaciju i da većina društava smatra da će Solventnost 2 imati pozitivan efekat na njihovo poslovanje. U društvima smatraju da zaposleni nemaju dovoljno znanja o Solventnosti 2 i da postoji velika potreba za unapređenjem kapaciteta, uz očekivanu podršku matičnih kompanija iz Evropske unije i Narodne banke Srbije. Određen broj društava, kao deo grupa iz Evropske unije, već ima određena iskustva u primeni Solventnosti 2, pri čemu društva ističu kompleksnost prvog stuba koji se odnosi na kvantitativne zahteve.

Na osnovu sprovedenih analiza utvrđeno je da u Srbiji postoje kvalitetni preduslovi za implementaciju Solventnosti 2, a značajan test spremnosti domaćeg sektora osiguranja za implementaciju Solventnosti 2 biće sprovođenje kvantitativne studije uticaja predviđene za drugu fazu Strategije, koja se trenutno priprema u Narodnoj banci Srbije.

Kabinet guvernera