Информације о сајту

Интернет презентација НБС доступна је на српском језику - на ћирилици и латиници, као и на енглеском језику.

Основну садржину Интернет презентације чине: саопштења са конференција за штампу гувернера Народне банке Србије, као и друге актуелности из Кабинета гувернера, односно из рада Народне банке Србије; подаци и документи који се односе на организацију и рад Народне банке Србије; подаци и документи који се односе на законом утврђене функције Народне банке Србије; текстови закона, других прописа и општих аката значајни за обављање функција и пословање Народне банке Србије; статистички подаци које припремају стручне службе Народне банке Србије; публикације Народне банке Србије. У зависности од материје, објављени садржаји се ажурирају различитом временском динамиком и архивирају. Прописи које доноси Народна банка налазе се на веб-сајту све док су у примени, а њихове измене се ажурирају одмах после објављивања у ‘’Службеном гласнику РС‘’, односно ступања на снагу.

Сервиси

Линк Сервиси води до неких од најтраженијих садржаја сајта као што су: Јединствени регистар рачуна, Претраживање дужника у принудној наплати, Претраживање Регистра меница и овлашћења, Упит у регистар примљених решења,  Веб сервиси, Центар за размену података и Центар за мењаче. Њиме су, такође, обухваћени и шифарници, као и  Цене ефективног страног новца за банке и Важећа цена картица за тахограф.

Прес

Линк Прес с почетне стране омогућава приступ архивама саопштења са седница Извршног одбора, конференција за новинаре, говорима и презентацијама, интервјуима и чланцима гувернера и других функционера Народне банке.

Поддомени

Као поддомене Народне банке Србије, можете посетити следеће сајтове:

Веб-сервиси

Веб-сервиси су софтверске компоненте које омогућавају програмско повезивање дистрибуираних апликација (или других софтверских компоненти) на основу стандардизованих формата комуникације. Путем система веб-сервиса, Народна банка Србије омогућава правним субјектима да аутоматизују приступ понуђеним подацима и да их користе у својим информационим системима. 

RSS

RSS je XML стандард за објављивања садржаја на Интернету који омогућава њихово лако интегрисање и брз преглед. Сајтови који садрже RSS фидове омогућавају пријем вести или измена садржаја у моменту њиховог објављивања и без потребе приступања веб-странама на којима су објављене. Пријем садржаја RSS фидова омогућавају RSS читачи (тзв. ридери, тј. агрегатори), који проверавају све сајтове на које се корисник пријавио и приказују нове садржаје.