Monetarna i finansijska stabilnost tokom proteklih dvanaest godina

jub_mon

Tokom prethodnih dvanaest godina Srbija je prešla put od zemlje koju su odlikovale monetarna i finansijska nestabilnost i neizvesnost, do zemlje koja ima inflaciju uporedivu s razvijenim zemljama, stabilnu valutu, rekordan nivo deviznih rezervi i stabilan finansijski sistem.

Nasleđena visoka inflacija krajem 2012. za godinu dana snižena je na 2,2%.

Adekvatnom monetarnom politikom inflaciju smo za godinu dana snizili za 10 p.p. – s nivoa od 12,2% krajem 2012. godine na 2,2% krajem 2013. godine.

Inflacija je u kontinuitetu zadržana na niskom nivou, što je omogućilo dug period niskih troškova zaduživanja privrede i građana. Inflacija je čuvana na niskom nivou – od kraja 2013. do kraja 2021. godine (oko osam godina), kada dolazi do eskalacije globalnih inflatornih pritisaka. Postignuta i očuvana cenovna stabilnost omogućila je višegodišnji period niskih kamatnih stopa na kredite u dinarima (smanjenjem referentne kamatne stope sa zatečenih 11,75% tokom 2012. na 1% krajem 2020. godine), što se odrazilo na smanjivanje troškova zaduživanja privrede i građana.

Sopstveni pristup vođenju monetarne politike

Od decembra 2012. godine Narodna banka Srbije svoje osnovne operacije na otvorenom tržištu, reverzne repo operacije (repo prodaje blagajničkih zapisa), kojima povlači viškove dinarske likvidnosti na nedeljnom nivou, sprovodi po sistemu višestrukih varijabilnih stopa. Takav sistem je omogućio Narodnoj banci Srbije da tokom dvanaest godina ima veću fleksibilnost i efikasnost u sprovođenju monetarne politike.

Inflatorni pritisci su stavljeni pod kontrolu. Kao posledica delovanja višestrukih kriza na globalnom nivou, inflacija u Srbiji je poslednjih godina, nakon pandemije i više međunarodnih konflikata, uvezena i njena drugačija priroda zahtevala je i drugačije reagovanje i Vlade i Narodne banke Srbije – u kontinuitetu, ali postepeno. Činili smo sve da zaštitimo standard stanovništva, ali i da ne ugrozimo privredni rast. Zahvaljujući tome, inflacija je od aprila 2023. na stabilnoj opadajućoj putanji i sada je više nego trostruko manja u odnosu na vrhunac iz marta 2023. godine, kao što smo sve vreme i projektovali. Njen povratak u granice cilja od 3 ± 1,5% ostvaren je u maju 2024. godine (4,5%) i približavanje centralnoj vrednosti cilja od 3% očekuje se tokom 2025. godine.


* U trenutku izrade brošure korišćeni su poslednji raspoloživi podaci.