Nova regulatorna rešenja i doprinos Narodne banke Srbije kredibilitetu Srbije u međunarodnoj zajednici

jub_reg

Značajno je unapređena novouvedena funkcija zaštite korisnika finansijskih usluga. Preduzeli smo veliki broj aktivnosti u okviru nove funkcije zaštite korisnika finansijskih usluga, što je dovelo do značajnih, direktnih pozitivnih materijalnih efekata po korisnike.

 • Unapređen je proces predugovornog informisanja klijenata o finansijskim uslugama s ciljem njihove zaštite od rizika po osnovu rasta kamatnih stopa i deviznog kursa.
 • Na osnovu odluke Narodne banke Srbije iz 2015. godine, banke su korisnicima vratile oko 6 milijardi dinara po osnovu kamate koju su naplatile jednostranim promenama kamatne stope.
 • Na osnovu mišljenja Narodne banke Srbije, banke od 2020/2021. godine prilikom prevremene otplate kredita korisnicima vraćaju (umanjuju dug za otplatu) oko 5 miliona evra godišnje.
 • Aktivno smo pratili postupanje banaka na tržištu, pa smo zbog nepoštene prakse, odnosno zbog postupanja suprotno propisima, nekim bankama zabranili da naplaćuju određenu naknadu, čime smo njihovim korisnicima uštedeli oko 1,8 miliona evra godišnje.
 • Određene supervizorske mere omogućile su u poslednje tri godine otpis duga prema korisnicima u iznosu od 2,95 milijardi dinara.
 • U poslednje četiri godine direktan pozitivan efekat za korisnike čije su pritužbe bile osnovane iznosi oko 108 miliona dinara, dok direktan materijalni efekat za korisnike od kontrolnih postupaka iznosi 247,4 miliona dinara.

Uvedena su nova regulatorna rešenja kojima je unapređen finansijski i platni sistem.

Promenjen je okvir za restrukturiranje banaka koji obezbeđuje kontinuitet kritičnih funkcija banke, uz potpunu zaštitu deponenata i najmanji trošak za državu, što se pokazalo i praktično na delu u slučaju Sberbanke (izmene i dopune Zakona o bankama iz 2015. godine).

U saradnji s drugim nadležnim organima unapređen je pravni okvir kojim se uređuje sprečavanje pranja novca.

Značajne uštede i u oblasti primene deviznih kurseva.

 • Unapređene su sigurnost i zaštita građana Republike Srbije na menjačkom tržištu i obezbeđeno je sigurno i nesmetano obavljanje menjačkog poslovanja i u uslovima pandemije.
 • Rešeno je i dugogodišnje pitanje naplate turističkih aranžmana po prodajnim kursevima banaka za devize ili efektivni strani novac. Od kraja jula 2019. godine, prilikom isticanja cene i naplaćivanja turističkih aranžmana u inostranstvu, primenjuje se zvanični srednji kurs dinara.
 • Ograničen je najniži kupovni kurs odnosno najviši prodajni kurs koji ovlašćeni menjači i javni poštanski operator mogu primenjivati prilikom otkupa odnosno prodaje efektivnog stranog novca – evra, i to na ± 1,25% u odnosu na zvanični srednji kurs dinara prema evru koji važi na taj dan, a menjačka provizija je ograničena na 1%.

Narodna banka Srbije značajno doprinosi kredibilitetu Srbije u međunarodnoj zajednici.

 • U svojim izveštajima Međunarodni monetarni fond ocenjuje da je Srbija tokom poslednje decenije, uprkos spoljnim šokovima, postigla impresivne ekonomske rezultate koji odražavaju njenu snažnu ekonomsku politiku.
 • Zajednička ocena svih investitora jeste da su makroekonomski fundamenti Srbije odlični i da Srbija odavno zaslužuje investicioni rang kreditnog rejtinga. Srbija je zemlja koja je mnogo postigla u prethodnim godinama i koja je dokazala da zna kako da održi stabilnost i ostane na putanji rasta u svim uslovima zahvaljujući kredibilnim politikama.
 • U okviru procesa evropskih integracija imamo značajno učešće u radu osam pregovaračkih grupa, pri čemu vodimo proces u najvažnijim ekonomskim oblastima – Finansijske usluge i Ekonomska i monetarna politika, gde smo prvonadležna institucija, a u oblasti Slobodnog kretanja kapitala smo drugonadležna institucija. Sva tri poglavlja su otvorena.
 • Krajem 2023. s Narodnom bankom Kine potpisan je Memorandum o razumevanju o uspostavljanju klirinškog aranžmana i određivanju klirinške banke u Srbiji za kineske juane.
 • S Narodnom bankom Kine 2016. godine zaključen je bilateralni valutni svop aranžman kojim je omogućena razmena nacionalnih valuta Srbije i Kine, putem pojedinačnih svop transakcija između dve centralne banke.

* U trenutku izrade brošure korišćeni su poslednji raspoloživi podaci.