Biografija guvernera Jorgovanke Tabaković

jub_jt

Jorgovanka Tabaković je rođena 21. marta 1960. godine u Vučitrnu. Od 1981. do 1989. godine radila je kao profesor ekonomskih predmeta u Srednjoj ekonomskoj školi u Prištini. Naredne dve godine obavljala je poslove finansijskog direktora u trgovinskoj kući „Grmija”.

Početkom 1992. godine prelazi u Prištinsku banku a. d. u sistemu Beogradske banke na mesto zamenika direktora. Na poslovima u bankarstvu ostaje do 1999. godine. Iste godine zasnovala je radni odnos u Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija” a. d., u kojem je bila do trenutka stupanja na funkciju guvernera.

Magistrirala je 1999. godine na temu „Reforma bankarskog sistema Jugoslavije” na Ekonomskom fakultetu u Prištini, a 2008. godine podnela je prijavu doktorske disertacije pod nazivom „Instrumenti centralne banke – dometi i ograničenja na primeru Republike Srbije”. Doktorsku disertaciju odbranila je maja 2011. godine.

Birana je za narodnog poslanika u šest saziva Narodne skupštine Republike Srbije – tri puta od 1993. do 2000. godine i još tri puta od 2007. do 2012. godine. U dva mandata je bila predsednik Odbora za finansije Narodne skupštine Republike Srbije. Od marta 1998. godine do oktobra 2000. godine obavljala je funkciju ministra za ekonomsku i vlasničku transformaciju u Vladi Republike Srbije.

U 2018. godini objavljena je njena knjiga „Monetarna politika – nema konačnih pobeda”, u 2020. godini knjiga „Moji odgovori – prilog istoriji bankarstva Srbije u 21. veku”, a u 2021. godini „Tačka preokreta – u ravnoteži je ključ uspeha”. Tokom 2006. i 2007. godine bila je angažovana kao predavač na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu.

Od avgusta 2012. obavlja funkciju guvernera Narodne banke Srbije. Narodna skupština Republike Srbije u junu 2018. godine izabrala ju je na mesto guvernera u novom šestogodišnjem mandatu od avgusta 2018, i to na predlog Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije.

Udovica je, majka troje dece: Ivane, Milene i Nikole.

Zbog doprinosa rastu i stabilizaciji srpske ekonomije, ugledni mesečnik The Banker, britanski magazin u vlasništvu Financial Times-a, s gotovo stogodišnjom tradicijom, proglasio je guvernera Jorgovanku Tabaković za najboljeg guvernera na svetskom nivou i za najboljeg evropskog guvernera za 2020. godinu.

Mandat guvernera Jorgovanke Tabaković prepoznatljiv je ne samo po cenovnoj i finansijskoj stabilnosti već i po tome što je ona postignuta tako da dodatno doprinosi održivom ubrzanju rasta i izvoza, povećanju profitabilnosti i investicija u privredi, i posebno značajnom – povećanju zaposlenosti. Inflacija je s dvocifrenih nivoa spuštena na nivo uporediv s razvijenim zemljama, a građanima i privredi obezbeđen je dug period niskih kamatnih stopa. Narodna banka Srbije s Jorgovankom Tabaković na čelu uspostavila je i očuvala relativnu stabilnost dinara prema evru. To je bio i jedan od važnih činilaca za postizanje niske i stabilne inflacije i stabilnog finansijskog sistema Srbije uprkos brojnim izazovima koje je donela višedimenzionalna kriza na globalnom nivou.

jub_jt_b