Globalni dogovor Ujedinjenih nacija

http://www.ungc.rs

http://www.unglobalcompact.org

Globalni dogovor Ujedinjenih nacija posvećen promovisanju društveno odgovornog poslovanja je sa preko 10.000 članova iz više od 145 zemalja najmasovnije dobrovoljno udruženje na svetu. Sve više je onih koji i u sve konkurentnijoj privredi Srbije prepoznaju značaj činjenice da društveno odgovorna poslovna praksa predstavlja mogućnost za unapređenje poslovnih rezultata. Narodna banka Srbije je, ne samo jedan od osnivača Globalnog dogovora u Srbiji, već i aktivni član ove inicijative.

Globalni dogovor čini praktično okvir za razmenu stručnih znanja i unapređenje poslovne prakse preduzeća članica Globalnog dogovora posvećenih integraciji osnovnih i univerzalno prihvaćenih načela iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije. Globalni dogovor nije regulatorno telo. Udruženje ne kontroliše, ne nameće i ne vrednuje ponašanje ili akcije pojedinih preduzeća. Umesto toga, Globalni dogovor se oslanja na odgovornost, transparentnost i utemeljeni poslovni interes preduzeća, organizacija iz nevladinog sektora, udruženja i akademskih institucija sa osnovnim ciljem iniciranja i razmene znanja o konkretnim akcijama koje u praksi promovišu i primenjuju osnovna načela društvene odgovornosti.

Deset principa Globalnog dogovora iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije zasnivaju se na:

 • Univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava, 
 • Deklaraciji Međunarodne organizacije rada o fundamentalnim principima i pravima na radu, 
 • Deklaraciji o životnoj sredini i razvoju, i Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije.

Globalni dogovor od svojih članica očekuje da prihvate, podrže i promovišu, u okviru njihove delatnosti, sledeće osnovne vrednosti iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije:

 • Zaštita ljudskih prava - Poslovni subjekti treba da:
  • Princip 1: poštuju i podrže zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava, i 
  • Princip 2: obezbede da se ne krše ljudska prava tokom njihovog poslovanja.
 • Zaštita radnih prava - Poslovni subjekti treba da pružaju podršku:
  • Princip 3: slobodi udruživanja i efektivnoj primeni prava na kolektivno pregovaranje, 
  • Princip 4: eliminaciji svih vrsta prinudnog i prisilnog rada, 
  • Princip 5: zabrani zapošljavanja dece, 
  • Princip 6: eliminaciji diskriminacije na radnom mestu.
 • Zaštita životne sredine - Poslovni subjekti treba da:
  • Princip 7: odgovorno pristupaju životnoj sredini, 
  • Princip 8: promovišu projekte koji štite životnu sredinu, 
  • Princip 9: učestvuju u razvoju tehnologije koja ne nanosi štetu životnoj sredini.
 • Borba protiv korupcije
  • Princip 10: Preduzeća treba da se bore protiv korupcije na svakom nivou, uključujući iznuđivanje i podmićivanje. 

U Srbiji Globalni dogovor postoji od 6. decembra 2007. godine, broji više od 100 članica i funkcioniše preko sledećih tela:

 • Upravni odbor Globalnog dogovora (sedam članova: KPMG, Fondacija Ana i Vlade Divac, Telenor, Delta Holding, Jumbes banka, Trag fondacija, Privredna komora Srbije);
 • Sekreterijat Globalnog dogovora;
 • Radnih grupa/timova:
  • Radna grupa KDO u bankarstvu i finansijama;
  • Radna grupa za za socijalno uključivanje;
  • Radna grupa za borbu protiv korupcije;
  • Radna grupa za edukaciju i razvoj društveno odgovornog poslovanja;
  • Radna grupa za životnu sredinu;
  • Radna grupa za promociju Ciljeva održivog razvoja;
  • Tim za podršku u vanrednim situacijama.