Глобални договор Уједињених нација

http://www.ungc.rs

http://www.unglobalcompact.org

Глобални договор Уједињених нација посвећен промовисању друштвено одговорног пословања је са преко 10.000 чланова из више од 145 земаља најмасовније добровољно удружење на свету. Све више је оних који и у све конкурентнијој привреди Србије препознају значај чињенице да друштвено одговорна пословна пракса представља могућност за унапређење пословних резултата. Народна банка Србије је, не само један од оснивача Глобалног договора у Србији, већ и активни члан ове иницијативе.

Глобални договор чини практично оквир за размену стручних знања и унапређење пословне праксе предузећа чланица Глобалног договора посвећених интеграцији основних и универзално прихваћених начела из области заштите људских и радних права, заштите животне средине и борбе против корупције. Глобални договор није регулаторно тело. Удружење не контролише, не намеће и не вреднује понашање или акције појединих предузећа. Уместо тога, Глобални договор се ослања на одговорност, транспарентност и утемељени пословни интерес предузећа, организација из невладиног сектора, удружења и академских институција са основним циљем иницирања и размене знања о конкретним акцијама које у пракси промовишу и примењују основна начела друштвене одговорности.

Десет принципа Глобалног договора из области заштите људских и радних права, заштите животне средине и борбе против корупције заснивају се на:

 • Универзалној декларацији људских права, 
 • Декларацији Међународне организације рада о фундаменталним принципима и правима на раду, 
 • Декларацији о животној средини и развоју, и Конвенцији Уједињених нација против корупције.

Глобални договор од својих чланица очекује да прихвате, подрже и промовишу, у оквиру њихове делатности, следеће основне вредности из области заштите људских и радних права, заштите животне средине и борбе против корупције:

 • Заштита људских права - Пословни субјекти треба да:
  • Принцип 1: поштују и подрже заштиту међународно признатих људских права, и 
  • Принцип 2: обезбеде да се не крше људска права током њиховог пословања.
 • Заштита радних права - Пословни субјекти треба да пружају подршку:
  • Принцип 3: слободи удруживања и ефективној примени права на колективно преговарање, 
  • Принцип 4: елиминацији свих врста принудног и присилног рада, 
  • Принцип 5: забрани запошљавања деце, 
  • Принцип 6: елиминацији дискриминације на радном месту.
 • Заштита животне средине - Пословни субјекти треба да:
  • Принцип 7: одговорно приступају животној средини, 
  • Принцип 8: промовишу пројекте који штите животну средину, 
  • Принцип 9: учествују у развоју технологије која не наноси штету животној средини.
 • Борба против корупције
  • Принцип 10: Предузећа треба да се боре против корупције на сваком нивоу, укључујући изнуђивање и подмићивање. 

У Србији Глобални договор постоји од 6. децембра 2007. године, броји више од 100 чланица и функционише преко следећих тела:

 • Управни одбор Глобалног договора (седам чланова: КПМГ, Фондација Ана и Владе Дивац, Теленор, Делта Холдинг, Јумбес банка, Траг фондација, Привредна комора Србије);
 • Секретеријат Глобалног договора;
 • Радних група/тимова:
  • Радна група КДО у банкарству и финансијама;
  • Радна група за за социјално укључивање;
  • Радна група за борбу против корупције;
  • Радна група за едукацију и развој друштвено одговорног пословања;
  • Радна група за животну средину;
  • Радна група за промоцију Циљева одрживог развоја;
  • Тим за подршку у ванредним ситуацијама.