Projekcija rasta bruto domaćeg proizvoda

(međugodišnje stope, u %)

bdp