Пројекција раста бруто домаћег производа

(међугодишње стопе, у %)

bdp