Vodič za kontinuirano profesionalno usavršavanje

Važna napomena: Ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju ne može obavljati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, odnosno ne može biti angažovan kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju za obavljanje tih poslova (društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju, preduzetnika – zastupnika u osiguranju, i kod banke, javnog poštanskog operatora ili davaoca finansijskog lizinga koji obavljaju poslove zastupanja osiguranja) – ako se nije profesionalno usavršio, odnosno ako se kao takav ne nalazi u registru aktivnih ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju, javno dostupnom na internet stranici Narodne banke Srbije. Dalje kontinuirano usavršavanje lica koja su stekla odgovarajuća ovlašćenja obavljaće se na jedan od sledećih načina.

Ovlašćeni posrednik i/ili ovlašćeni zastupnik u osiguranju koji je to zvanje stekao u periodu od decembra 2015. do februara 2017. godine 

  • Lice ima obavezu profesionalnog usavršavanja od najmanje 15 časova za svako stečeno zvanje u kalendarskoj godini u kojoj obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju počev od 2018. godine. Lice nije dužno da se pri obavljanju poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju profesionalno usavršava u 2017. godini. Obaveza usavršavanja je utvrđena tačkom 7. i tačkom 10. stav 1. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).

Ovlašćeni posrednik i/ili ovlašćeni zastupnik u osiguranju koji je ispunio obavezu kontinuiranog usavršavanja do 1. jula 2016. godine 

  • Lice ima obavezu profesionalnog usavršavanja od najmanje 15 časova za svako stečeno zvanje u kalendarskoj godini u kojoj obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju počev od 2018. godine. Lice nije dužno da se pri obavljanju poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju profesionalno usavršava u 2017. godini. Obaveza usavršavanja je utvrđena takom 7. i tačkom 10. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).

Ovlašćeni posrednik i/ili ovlašćeni zastupnik u osiguranju koji nije ispunio obavezu kontinuiranog usavršavanja do 1. jula 2016. godine 

  • Lice se nalazi u registru pasivnih ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju i ne može obavljati te poslove. Ukoliko želi da svoje zvanje ponovo učini aktivnim, lice ima obavezu profesionalnog usavršavanja od najmanje 30 časova u prvoj kalendarskoj godini u kojoj obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju. U svakoj narednoj kalendarskoj godini u kojoj obavlja te poslove lice je dužno da se profesionalno usavršava najmanje po 15 časova za svako stečeno zvanje. Obaveza je utvrđena tačkom 7. i tačkom 11. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).

Ovlašćeni posrednik i/ili ovlašćeni zastupnik u osiguranju koji iz opravdanih razloga nije ispunio obavezu kontinuiranog usavršavanja do 1. jula 2016. godine i o tome je dostavio dokaz NBS

  • Lice se nalazi u registru pasivnih ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju i ne može obavljati te poslove. Ukoliko želi da svoje zvanje ponovo učini aktivnim, lice ima obavezu profesionalnog usavršavanja od najmanje 20 časova u prvoj kalendarskoj godini u kojoj obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju. U svakoj narednoj kalendarskoj godini u kojoj obavlja te poslove lice je dužno da se profesionalno usavršava najmanje po 15 časova za svako stečeno zvanje. Obaveza je utvrđena tačkom 7. i tačkom 11. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).

Ovlašćeni posrednik i/ili ovlašćeni zastupnik u osiguranju koji stekne to zvanje počev od maja 2017. godine

  • Lice ima obavezu profesionalnog usavršavanja od najmanje 15 časova za svako stečeno zvanje u kalendarskoj godini u kojoj obavlja poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju. Lice nema obavezu profesionalnog usavršavanja u kalendarskoj godini u kojoj je stekao zvanje ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju. Obaveza je utvrđena tačkom 7. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).

Na osnovu tačke 3. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017), Narodna banka Srbije zaključila je Sporazum s Privrednom komorom Srbije, koja će sprovoditi obuku, a na čijoj internet prezentaciji će se s tim u vezi objaviti sve neophodne informacije.