Registar ovlašćenih menjača

Narodna banka Srbije vodi registar ovlašćenih menjača sa izdatim ovlašćenjima za obavljanje menjačkih poslova.