Privremeni prestanak obavljanja menjačkih poslova kod ovlašćenih menjača

Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova („Službeni glasnik RS“ br. 84/2018, 86/2018, 53/2020, 32/2022, 67/2022 i 39/2023) (u daljem tekstu: Odluka), odredbama tačke 41. propisano je da privremeni prestanak obaljanja menjačkih poslova može trajati do šest meseci. Ukoliko nakon isteka perioda privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova i dalje postoje razlozi zbog kojih je ovlašćeni menjač privremeno prestao da obavlja menjačke poslove, privremeni prestanak se može produžiti.

Ukupno trajanje privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova ne može biti duže od godinu dana od dana početka privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova.

Ukoliko ovlašćeni menjač privremeno prestaje da obavlja menjačke poslove dužan je:

  • da o privremenom prestanku obavesti Narodnu banku Srbije i banku s kojom ima zaključen ugovor odmah, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana kad je privremeno prestao da obavlja menjačke poslove;
  • da u obaveštenju navede razloge zbog kojih je privremeno sprečen da obavlja menjačke poslove i period u kome privremeno neće obavljati menjačke poslove;
  • da istog dana kad je privremeno prestao da obavlja menjačke poslove na jednom ili više menjačkih mesta, svu efektivu i svu gotovinu s tog/tih menjačkih mesta prenese na menjačko mesto koje nastavlja da radi ili da ih uplati na svoje račune kod banke, odnosno banaka;
  • ako je privremeno prestao da obavlja menjačke poslove samo na bankomatu/bankomatima koji pripadaju menjačkom mestu na kome i dalje obavlja menjačke poslove - dužan je da istog dana svu efektivu i svu gotovinu s tog/tih bankomata uplati na blagajničko mesto s kojim je bankomat povezan u pogledu snabdevanja gotovinom u dinarima i u efektivnom stranom novcu;
  • ako je privremeno prestao da obavlja menjačke poslove na svim menjačkim mestima, dužan je da svu efektivu proda banci s kojom ima zaključen ugovor i svu gotovinu uplati na svoj tekući račun najkasnije narednog radnog dana od poslednjeg radnog dana kad je obavljao menjačke poslove na svim menjačkim mestima i da dokaz o tome, zajedno sa obaveštenjem podnese Narodnoj banci Srbije.

Kada i dalje postoje razlozi zbog kojih je ovlašćeni menjač privremeno prestao da obavlja menjačke poslove - ovlašćeni menjač je dužan da:

  • u roku od dva radna dana od isteka roka za koji je dostavio obaveštenje o privremenom prestanku obavljanja menjačkih poslova, obavesti Narodnu banku Srbije i banku s kojom ima zaključen ugovor o produženju perioda privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova;
  • u obaveštenju Narodnoj banci Srbije, navede period produženja privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova i razloge za to produženje.

Istog dana kada je nastavio da obavlja menjačke poslove ovlašćeni menjač je dužan da o tome obavesti Narodnu banku Srbije, kao i banku s kojom ima zaključen ugovor.

Ako nakon isteka perioda privremenog prestanka iz obaveštenja o privremenom prestanku ili obaveštenja o produženju tog perioda ovlašćeni menjač ne nastavi da obavlja menjačke poslove, odnosno ako ovlašćeni menjač ne dostavi obaveštenje o produženju privremenog prestanka, dužan je da Narodnoj banci Srbije podnese zahtev za trajni prestanak obavljanja menjačkih poslova na jednom ili više menjačkih mesta u skladu sa odredbama tačke 41. Odluke.

Ako nakon isteka perioda privremenog prestanka iz obaveštenja o privremenom prestanku ili obaveštenja o produženju tog perioda ovlašćeni menjač ne nastavi da obavlja menjačke poslove na jednom, više ili svim bankomatima, odnosno ako ovlašćeni menjač ne dostavi obaveštenje o produženju privremenog prestanka dužan je da postupi u skladu s tačkom 5. stav 4. ove odluke.

U suprotnom, Narodna banka Srbije donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova na jednom ili više menjačkih mesta u skladu sa zakonom i Odlukom.

Obrasci:

  1. Obaveštenje o privremenom prestanku obavljanja menjačkih poslova
  2. Obaveštenje o produženju perioda privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova
  3. Obaveštenje o nastavku obavljanja menjačkih poslova nakon privremenog prekida