Kontakt

Narodna banka Srbije
Sektor za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom
Odeljenje za kontrolu deviznog poslovanja i kontrolu menjačkih poslova
Odsek za kontrolu menjačkih poslova
11000 Beograd, Nemanjina 17
Imejl: menjacki.poslovi@nbs.rs;

za područje Beograda
  • za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova:
    tel. 011/333 86 58 i 011/333 86 49

  • za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova:
    tel. 011/333-85 07 i 011/333 86 58

  • za informacije o dostavljanju godišnjih izveštaja u vezi sa SPN i FT:
    telefon 011/333-8724
za područje Niša Odsek za kontrolu menjačkih poslova – Grupa za kontrolu menjačkih poslova
18000 Niš, Generala Milojka Lešjanina 19
tel. 018/506 521
za područje Novog Sada Odsek za kontrolu menjačkih poslova – Grupa za kontrolu menjačkih poslova
21000 Novi Sad, Vase Stajića  22
tel. 021/4880 697
za područje Kragujevca Odsek za kontrolu menjačkih poslova – Grupa za kontrolu menjačkih poslova
34000 Kragujevac, Branka Radičevića 16a
tel. 034/506 446