Dostavljanje godišnjih izveštaja u vezi sa SPN i FT

Obaveštenje ovlašćenim menjačima i javnom poštanskom operatoru o obavezi sačinjavanja i dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2023. godinu o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i preduzetim merama nakon te kontrole

Pravilnikom o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 80/2020 i 18/2022), članom 10. propisano je da je obveznik dužan da sačini godišnji izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i preduzetim merama nakon te kontrole, i to najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu, i da ga dostavi Upravi za sprečavanje pranja novca i organima koji vrše nadzor nad primenom Zakona, na njihov zahtev, u roku od tri dana od dana podnošenja tog zahteva.

Takođe, Odlukom o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor („Službeni glasnik RS”, br. 13/2018, 103/2018, 57/2019, 137/2020 i 49/2021), tačkom 50. stavom 6. propisano je da je obveznik dužan da sačini godišnji izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i preduzetim merama nakon te kontrole, najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu, i da ga dostavi Narodnoj banci Srbije, na njen zahtev, u roku od tri dana od dana podnošenja tog zahteva.

S tim u vezi, Narodna banka Srbije poziva javnog poštanskog operatora i ovlašćene menjače da svoje godišnje izveštaje o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i preduzetim merama nakon te kontrole, u skladu s navedenim propisima, sačine najkasnije do 15. marta 2024. godine za 2023. godinu i dostave ih Narodnoj banci Srbije elektronskim putem, najkasnije do 20. marta 2024. godine do kraja dana, isključivo u formi eksel tabele (link na kraju teksta), na imejl upitnik.menjackiposlovi@nbs.rs.

Godišnji izveštaj, koji je obveznik dužan da dostavi na zahtev organa koji ga nadziru, u roku od tri dana od prijema zahteva, sadrži sledeće podatke:

 1. broj prijavljenih gotovinskih transakcija u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti;
 2. broj prijavljenih transakcija ili lica za koje se sumnja da su u vezi s pranjem novca ili finansiranjem terorizma;
 3. broj transakcija ili lica za koje se sumnja da su u vezi s pranjem novca ili finansiranjem terorizma koji su prijavljeni ovlašćenom licu od strane zaposlenih kod obveznika, a nisu prijavljeni Upravi;
 4. broj uspostavljenih poslovnih odnosa kod kojih je identitet stranke utvrđen na osnovu kvalifikovanog elektronskog certifikata stranke, kao i broj poslovnih odnosa uspostavljenih preko punomoćnika;
 5. učestalost korišćenja pojedinačnih pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija kod prijavljivanja transakcija ovlašćenom licu od strane zaposlenih kod obveznika;
 6. broj unutrašnjih kontrola izvršenih na osnovu ovog pravilnika, kao i nalazi unutrašnje kontrole (broj uočenih i ispravljenih grešaka, opis uočenih grešaka itd.);
 7. mere preduzete na osnovu izvršenih unutrašnjih kontrola;
 8. podatke o izvršenoj unutrašnjoj kontroli informacionih tehnologija korišćenih u primeni odredaba Zakona (obezbeđivanje zaštite podataka koji se prenose elektronskim putem, čuvanje podataka o strankama i transakcijama u centralizovanoj bazi podataka);
 9. podatke o sadržini programa obuke o otkrivanju i sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, mestu i licima koja su izvršila programe obuke, broju zaposlenih koji su pohađali obuku, kao i procenu potreba za dalje obučavanje i usavršavanje zaposlenih;
 10. podatke o preduzetim merama za čuvanje podataka koji su označeni kao tajni;
 11. broj uspostavljenih poslovnih odnosa kod kojih je trećem licu povereno vršenje pojedinih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke.

Informacije o dostavljanju godišnjih izveštaja u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma možete dobiti na telefone 011/333-7991 i 011/333-7749.