Otkupljena i prodata efektiva

Otkupljena i prodata efektiva kod ovlašćenih banaka i filijala Narodne banke Srbije po Odluci o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova (u periodu od 1. 1. do 31. 12. 2023)

 

Mesec Otkup efektive (u milionima EUR) Prodaja efektive (u milionima EUR)
Januar 406,5 218,8
Februar 421,3 196,8
Mart 513,1 240,5
April 519,4 228,4
Maj 611,6 229,9
Jun 495,4 247,2
Jul 487,3 239,3
Avgust 533,4 230,2
Septembar 457,7 244,4
Oktobar 460,7 250,7
Novembar 417,3 251,0
Decembar 314,8 304,3
Ukupno: 5.638,5 2.881,5

Mesečni izveštaj o otkupljenoj i prodatoj efektivi po osnovu Odluke o uslovima obavljanja menjačkih poslova: