Monetarna statistika

Podaci za decembar 2023. i januar 2024. godine su preliminarni za sve tabele.