Minimalni i maksimalni iznosi po menjačkim poslovima banaka