Pregled podataka o minimalnom iznosu dinara koji banke plaćaju pri otkupu efektive, odnosno maksimalnom iznosu dinara koji banke naplaćuju pri prodaji efektive

Radi transparentnosti podataka koji se odnose na obavljanje menjačkih poslova banaka, Narodna banka Srbije je i Odlukom o uslovima i načinu rada deviznog tržišta propisala obavezu bankama da svakog radnog dana do 9 časova dostavljaju Narodnoj banci Srbije podatke o najmanjim (minimalnim) iznosima koji se plaćaju pri otkupu efektive, odnosno najvećim (maksimalnim) iznosima koji se plaćaju pri prodaji tog novca, i to za sve valute iz svoje kursne liste.

Banka:
Datum:

Napomena: Podaci su dostupni od 01. 02. 2006.

Pregled na željeni dan | Pregled za period | Uporedni pregled po bankama