Izveštaj o monetarnoj politici

Narodna banka Srbije, najkasnije do 30. juna naredne godine, podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o monetarnoj politici, uz obrazloženje svih faktora koji su uticali na sprovođenje te politike. Najkasnije do 30. septembra tekuće godine, Narodna banka Srbije podnosi Narodnoj skupštini polugodišnji izveštaj o monetarnoj politici.

Izveštaji o monetarnoj politici sadrže podatke i analize o strategiji monetarne politike, makroekonomskim kretanjima (međunarodno okruženje, platnobilansna kretanja, investicioni položaj zemlje, spoljni dug, kretanje monetarnih agregata, kretanje cena, kretanje zarada i zaposlenosti i druga makroekonomska kretanja), o utvrđenoj i sprovedenoj monetarnoj politici (utvrđeni i ostvareni ciljevi monetarne politike, primenjeni instrumenti i mere monetarne politike i druga pitanja u vezi s monetarnom politikom), kao i o planiranoj monetarnoj politici.

mp_small

Poslednje izdanje: Polugodišnji izveštaj o monetarnoj politici – 2023.