Propisi iz oblasti statistike

Propisi iz oblasti monetarne statistike

Propisi iz oblasti statistike kamatnih stopa na kredite i depozite banaka

Propisi iz oblasti statistike ekonomskih odnosa sa inostranstvom

Propisi iz oblasti statistike hartija od vrednosti

Propisi iz oblasti statistike ostalih finansijskih posrednika

Propisi iz oblasti statistike državnih finansija i sektorska klasifikacija