Potvrde i ostali podaci na zahtev stranaka

Na zahtev poverilaca i dužnika, Odeljenje prinudne naplate u Kragujevcu, uz naknadu, izdaje sledeće potvrde:

  • potvrdu da dužnik nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati,
  • potvrdu o broju dana blokade, 
  • potvrdu o redosledu naplate određenog naloga blokade, 
  • potvrdu o ukupno neizvršenim osnovama i nalozima u prinudnoj naplati, 
  • potvrdu o evidentiranim neizvršenim osnovama i nalozima – spisak svih neizvršenih rešenja i naloga, 
  • potvrdu o izvršenoj prinudnoj naplati osnova i naloga, 
  • potvrdu o izvršenom rešenju,
  • potvrdu o izvršenju menice
  • potvrdu o evidentiranim neizvršenim osnovama i nalozima u prinudnoj naplati za dužnike u stečaju

i daje druge podatke.

Zahtev za izdavanje potvrde podnosi se isključivo putem linka, popunjavanjem podataka o dužniku i vrsti potvrde koja se traži, kao i da li zahtev podnosi fizičko ili pravno lice :

Napomena: Zahtevi za potvrde za sindikate, kućne savete, verske organizacije i druga pravna lica koja imaju iste matične brojeve podnose se pismenim putem ili imejlom zahtevzapotvrde@nbs.rs nadležnoj organizacionoj jedinici prinudne naplate u Kragujevcu.

Ostali zahtevi

Pored navedenog, na zahtev stranke, radi se obračun kamate po traženoj stopi i kamatnom periodu za određeni iznos glavnice na obrascu PN ZAHTEV 2.

Zahtev za povlačenje naloga iz trećeg reda prioriteta (hartija od vrednosti, menica i ovlašćenja), potpisan i overen pečatom i potpisom s kartona deponovanih potpisa, na obrascu PN ZAHTEV 3, podnosi poverilac i predaje banci kod koje ima otvoren tekući račun. Skenirani zahtev, zajedno sa skeniranim nalogom o uplati naknade za povlačenje naloga, banka dostavlja Narodnoj banci Srbije na i-mejl: povlacenje3.red@nbs.rs .

Zahtev za povlačenje menice sa avalom pravnog lica i dostavljanje podataka o iznosu koji je izvršen na teret dužnika podnosi banka dužnika na obrascu PN ZAHTEV 3A, a skenirani zahtev (bez plaćanja naknade) dostavlja Narodnoj banci Srbije na i-mejl: povlacenje3.red@nbs.rs .

Naknada za povlačenje naloga iz prinudne naplate naplaćuje se po Tarifi Narodne banke Srbije, i to po tarifnom broju 12, tarifni stav 4, a za izdavanje potvrda i davanje drugih podataka po tarifnim stavovima 5, 6, 7 i 8.