Lista obveznika pod nadzorom Narodne banke Srbije koji su dostavili obaveštenje i urednu dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za sprovođenje postupka video-identifikacije

  1. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  2. IPay See d.o.o. Beograd-Čukarica
  3. Addiko bank a.d. Beograd
  4. ProCredit bank a.d Beograd
  5. Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd
  6. Aik banka a.d Beograd
  7. NLB banka a.d Beograd