Листа обвезника под надзором Народне банке Србије који су доставили обавештење и уредну документацију којом се доказује да су испуњени услови за спровођење поступка видео-идентификације

  1. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  2. IPay See d.o.o. Beograd-Čukarica
  3. Addiko bank a.d. Beograd
  4. ProCredit bank a.d Beograd
  5. Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd
  6. Aik banka a.d Beograd
  7. NLB banka a.d Beograd