Kraljevina Danska – donacija 15 miliona danskih kruna (oko dva miliona evra) za finansiranje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, poljoprivrednika i zadruga Nišavskog, Jablaničkog, Pčinjskog, Topličkog i Pirotskog okruga (Program LEDIB)

Vlada Republike Srbije potpisala je krajem 2006. godine s vladom Kraljevine Danske Memorandum o razumevanju kojim se Republici Srbiji, kroz sprovođenje Programa lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu (Program LEDIB), pruža bespovratna finansijska pomoć.

Radi realizacije potkomponente 2.3 ovog programa – Bolji pristup povoljnim kreditima u iznosu od 15 miliona danskih kruna (oko dva miliona evra), dana 24. oktobra 2008. zaključen je Finansijski sporazum između vlada Kraljevine Danske i Republike Srbije i Narodne banke Srbije.

Do kraja decembra 2018. sredstva Programa LEDIB koristilo je 387 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, u ukupnom iznosu od 276,8 miliona dinara.

Namena kredita:

Sredstva su namenjena finansiranju investicionih projekata i obrtnih sredstava malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, poljoprivrednika i zadruga sa sedištem u pet upravnih okruga južne Srbije – Nišavskom, Jablaničkom, Pčinjskom, Topličkom i Pirotskom.


Finansijski sporazum o Programu LEDIB sa Kraljevinom Danskom prestao je da važi 31. decembra 2018. Korišćenje sredstava ove donacije će se nastaviti i u narednom periodu nakon donošenja odgovarajućih odluka nadležnih ministarstava Republike Srbije.

Detaljnije informacije u vezi sa ovom kreditnom linijom mogu se dobiti u Centru za saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama i finansijskim organizacijama Narodne banke Srbije – Odsek za revolving kredite Republike Srbije (tel.: 011/3027-315, 3027-318, 3027-319, 3027-321, 3027-353)

Uslovi kreditiranja:

Iznos pojedinačnog kredita: do 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti
Kamatna stopa
  • za dinarske kredite bez valutne klauzule: referentna stopa NBS + do 4,5%
  • za dinarske kredite s valutnom klauzulom: do 8,0%
Ročnost kredita u zavisnosti od potreba korisnika, a najkasnije do isteka 2018.
Period počeka kredita: do godinu dana