Краљевина Данска – донација 15 милиона данских круна (око два милиона евра) за финансирање малих и средњих предузећа и предузетника, пољопривредника и задруга Нишавског, Јабланичког, Пчињског, Топличког и Пиротског округа (Програм LEDIB)

Влада Републике Србије потписала је крајем 2006. године с владом Краљевине Данске Меморандум о разумевању којим се Републици Србији, кроз спровођење Програма локалног економског развоја на Балкану (Програм LEDIB), пружа бесповратна финансијска помоћ.

Ради реализације поткомпоненте 2.3 овог програма – Бољи приступ повољним кредитима у износу од 15 милиона данских круна (око два милиона евра), дана 24. октобра 2008. закључен je Финансијски споразум између влада Краљевине Данске и Републике Србије и Народне банке Србије.

До краја децембра 2018. средства Програма LEDIB користило је 387 малих и средњих предузећа и предузетника, у укупном износу од 276,8 милиона динара.

Намена кредита:

Средства су намењена финансирању инвестиционих пројеката и обртних средстава малих и средњих предузећа, предузетника, пољопривредника и задруга са седиштем у пет управних округа јужне Србије – Нишавском, Јабланичком, Пчињском, Топличком и Пиротском.


Финансијски споразум о Програму LEDIB са Краљевином Данском престао је да важи 31. децембра 2018. Коришћење средстава ове донације ће се наставити и у наредном периоду након доношења одговарајућих одлука надлежних министарстава Републике Србије.

Детаљније информације у вези са овом кредитном линијом могу се добити у Центру за сарадњу са домаћим и међународним институцијама и финансијским организацијама Народне банке Србије – Одсек за револвинг кредите Републике Србије (тел.: 011/3027-315, 3027-318, 3027-319, 3027-321, 3027-353)

Услови кредитирања:

Износ појединачног кредита: до 50.000 евра у динарској противвредности
Каматна стопа
  • за динарске кредите без валутне клаузуле: референтна стопа НБС + до 4,5%
  • за динарске кредите с валутном клаузулом: до 8,0%
Рочност кредита у зависности од потреба корисника, а најкасније до истека 2018.
Период почека кредита: до годину дана