10.06.2022.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u maju

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju maja iznosile su 13.903,6 miliona evra, čime se obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 128 odsto i pet meseci uvoza robe i usluga, što je skoro dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju maja iznosile su 11.293,2 miliona evra i u odnosu na kraj prethodnog meseca bile su niže za 245,7 miliona evra.

Smanjenje bruto deviznih rezervi u maju (za 210,0 miliona evra) gotovo u celosti rezultat je negativnih neto tržišnih efekata (198,8 miliona evra), i to najviše po osnovu pada cene zlata (za 73 dolara po unci), kao i efekta slabljenja dolara prema evru (1,73%).

Devizne transakcije imale su gotovo neutralan efekat na devizne rezerve (neto smanjenje od 11,2 miliona evra). Odlivi iz deviznih rezervi ostvareni su prvenstveno usled razduženja države po osnovu kredita (128,1 milion evra) i plaćanja drugih obaveza (37,6 miliona evra).

Na povećanje deviznih rezervi najviše su uticale aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu (ukupan neto efekat po osnovu kupovine deviza i svop transakcija 50,0 miliona evra). Neto prilivi ostvareni su i po osnovu devizne obavezne rezerve banaka usled uobičajenih aktivnosti banaka (31,8 miliona evra), kao i po osnovu prodaje državnih hartija na domaćem finansijskom tržištu, upravljanja deviznim rezervama, donacija i drugim osnovima (ukupno u neto iznosu 72,7 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u maju iznosio je 1.066,5 miliona evra i bio je za 389 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prvih pet meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 3.371,3 miliona evra.

Nakon snažnih deprecijacijskih pritisaka u martu i stabilizacije faktora na strani tražnje za devizama u aprilu, čemu je doprinela blagovremena i adekvatna reakcija Narodne banke Srbije, u maju su preovladavali aprecijacijski pritisci usled delovanja faktora na strani ponude deviza na domaćem deviznom tržištu (pre svega izuzetno visok otkup efektivnog stranog novca). Dinar je u maju, kao i od početka godine, nominalno ojačao prema evru za 0,1%.

Na međubankarskom deviznom tržištu Narodna banka Srbije je u maju kupila 75 miliona evra, dok je od početka godine neto prodala 2.195 miliona evra, radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

Kabinet guvernera