17.05.2022.

Korisno je da znate… – Kako se promena referentne kamatne stope odražava na cenu kredita?

U današnjoj rubrici Korisno je da znate…, govorimo o aktuelnoj temi koja se tiče zaoštravanja monetarnih uslova – zašto je NBS povećala referentnu kamatnu stopu, kako će se ona odraziti na kamatne stope na kredite, da li na našu privredu više utiču odluke ECB-a ili FED-a i da li se očekuje dalji rast kamatnih stopa.

Na ovu temu govorila je Mirjana Miletić, direktor Odeljenja za monetarnu analizu i izveštavanje, koja je istakla da se povećanje referentne kamatne stope prvo odražava na kamatne stope na međubankarskom tržištu novca (BEONIA, BELIBOR), da se taj prenos odvija u najkraćem roku i da je u principu potpun, a zatim se preko kamatnih stopa na međubankarskom tržištu novca, koje predstavljaju cenu izvora finansiranja za banke, prenosi na kamatne stope na kredite.

„Kamatne stope na dinarske kredite privredi i stanovništvu kreću se oko svojih najnižih nivoa i u martu za privredu iznose 3,6%, a za stanovništvo 8,4%, što je blizu njihovih najnižih vrednosti do sada, tako da i ako dođe do povećanja stopa na kredite pod uticajem aktuelnog povećanja referentne kamatne stope uslovi dinarskog zaduživanja i dalje će ostati relativno povoljni”, naglasila je ona.

Takođe, ona je istakla da treba imati u vidu da nekada prođe i nekoliko meseci dok se referentna kamatna stopa ne prenese na kamatne stope na kredite, kao i da taj prenos ne mora uvek da bude kompletan. „U uslovima pojačane konkurencije u bankarskom sektoru i nastojanja banaka da zadrže klijente, deo povećanja referentne kamatne stope banke mogu kompenzovati smanjenjem svojih marži, tako da taj prenos ne bude potpun”, kaže Mirjana Miletić, direktor Odeljenja.

Pored toga, ona je naglasila da na našu privredu više utiču odluke ECB-a nego FED-a, jer sa zonom evra ostvarujemo znatno jače trgovinske i finansijske veze nego sa SAD.

Na kraju videa saznaćete i da li se očekuje dalji rast referentnih kamatnih stopa.

Kabinet guvernera