05.05.2022.

Rad IPS NBS sistema u aprilu

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u aprilu realizovano je 4.210.127 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 140.338, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 40,7 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.355,4 miliona dinara.

Sektor za platni sistem