05.04.2022.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u martu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u martu, za 23 radna dana, realizovano je ukupno 20,8 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,0 miliona, ili 14,7%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 17,8 miliona, ili 85,3%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 905.027, od čega je 772.259 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 132.768 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 8.534,0 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 45,6 milijardi dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 371,0 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 2,0 milijardi dinara.

Tokom 12.855 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 19  učesnika, realizovano je ukupno 3.788 plaćanja, u vrednosti od 60.184.477,65 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost  iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera