04.04.2022.

Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za izdavanje dozvole fizičkim licima za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekata, maj 2022. godine

Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za izdavanje dozvole fizičkim licima za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekata, maj 2022. godine.

Stručni ispit za izdavanje dozvole fizičkim licima za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekata, biće održan 9. maja 2022. godine u prostorijama Narodne banke Srbije, Nemanjina 17, Beograd.

Rok za prijavljivanje kandidata je do 27. aprila 2022. godine. Prijave se podnose Narodnoj banci Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd (s naznakom: Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja – Grupa za sprovođenje stručnih ispita).

Radi poštovanja preventivnih mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, preporuka je da se na ispit dođe sa zaštitnom maskom.   

Naknada za polaganje ispita za sticanje dozvole za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekata, u iznosu od 3.000 dinara uplaćuje se na račun Narodne banke Srbije br. 980-21-70, poziv na broj 9-060041-JMBG.

Spisak kandidata biće objavljen na internet prezentaciji Narodne banke Srbije do 4. maja 2022. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenju za pravna pitanja – Grupi za sprovođenje stručnih ispita za sticanje zvanja u delatnosti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova na telefon: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212 ili na imejl-adresu: ispit.osiguranje@nbs.rs.

Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja