14.01.2022.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u decembru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju decembra iznosile su 16,5 milijardi evra (16.454,5 miliona evra), što je gotovo isti nivo kao na kraju prethodnog meseca (za 1,4 miliona evra više nego u novembru). Tokom 2021. godine devizne rezerve povećane su za 3,0 milijardi evra, čime je dodatno ojačana otpornost domaćeg finansijskog sistema na potrese iz međunarodnog okruženja.

Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 137,8 odsto i više od šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju decembra iznosile su 13,7 milijardi evra (13.704,0 miliona evra) i bile su za 2,6 milijardi evra više nego krajem prethodne godine (u odnosu na kraj novembra manje su za 231,5 miliona evra).

Povećanje bruto deviznih rezervi Narodne banke Srbije u decembru ostvareno je po osnovu devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka krajem godine (299,5 miliona evra), kao i po osnovu deviznih kredita u neto iznosu od 93,8 miliona evra, a neto priliv ostvaren je i po osnovu donacija (55,3 miliona evra). Uvećanju deviznih rezervi doprinelo je i efikasno upravljanje deviznim rezervama i pozitivan neto efekat tržišnih faktora (ukupno 14,7 miliona evra). Navedeni prilivi su kompenzovali neto odlive po osnovu aktivnosti Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu (280,0 miliona evra), po osnovu plaćanja deviznih obaveza Republike Srbije (u ukupnom iznosu 130,2 miliona evra) i neto odlive po ostalim osnovima (51,7 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u decembru iznosio je 926,1 milion evra i bio je za 224,9 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U 2021. godini, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 6.923,3 miliona evra.

U decembru, kao i u 2021. godini, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u decembru neto prodala 205,0 miliona evra, u najvećoj meri kao rezultat pojačane tražnje za devizama uvoznika energenata, dok je u 2021. godini Narodna banka Srbije doprinela daljem uvećanju deviznih rezervi i neto je kupila 645,0 miliona evra.

Kabinet guvernera