21.12.2021.

Unicredit bank Srbija a.d. Beograd omogućila svojim korisnicima instant plaćanja putem usluge „Prenesi”

Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, Unicredit bank Srbija a.d. Beograd je svojim korisnicima platnih usluga (potrošačima) omogućila instant plaćanja putem usluge „Prenesi”.

Prema obaveštenju Unicredit bank Srbija a.d. Beograd, više informacija o korišćenju usluge „Prenesi” može se dobiti na internet prezentaciji ove banke, u njenim ekspoziturama, kao i pozivanjem korisničkog servisa Banke.

Trenutno, na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, uslugu „Prenesi” omogućile su: Banca Intesa a.d. Beograd, Unicredit bank Srbija a.d. Beograd i Eurobank Direktna a.d. Beograd, a u toku su testiranja i kod drugih banaka.

Sektor za platni sistem