03.12.2021.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u novembru

RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u novembru, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 20,4 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,9 miliona, ili 19,2%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 16,5 miliona, ili 80,8%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 970.645, od čega je 784.126 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 186.519 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 8.063,3 milijarde dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 45,7 milijardi dinara, ili 0,6% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 384,0 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 2,2 milijarde dinara.

Tokom 11.715 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 4.259 plaćanja, u vrednosti od 72.080.289,39 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera