03.06.2021.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u maju

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u maju, za 19 radnih dana, realizovano je ukupno 20,6 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,7 miliona, ili 17,9%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 16,9 miliona, ili 82,1%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 1.081.699, od čega je 888.506 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 193.193 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 7.524,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 40,3 milijarde dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 396,0 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 2,1 milijardu dinara.

Tokom 10.605 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovana su 3.483 plaćanja, u vrednosti od 68.889.048,5 evra. Navedeni sistemi radili su bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera