04.02.2021.

NBS i ECB postigle dogovor o produženju preventivne repo linije za obezbeđivanje likvidnosti u evrima

Narodna banka Srbije (NBS) i Evropska centralna banka (ECB) postigle su dogovor o produženju trajanja preventivne repo linije putem koje bi ECB, u slučaju potrebe, Narodnoj banci Srbije mogla obezbediti dodatnu likvidnost u evrima, i koju bi NBS zatim dalje obezbedila domaćem finansijskom sistemu. Repo linija, uspostavljena u julu 2020. godine sa planom da traje do kraja juna 2021. godine, sada je produžena za devet meseci i trajaće do marta 2022. godine. Time je nastavljena uspešna saradnja NBS sa centralnom monetarnom institucijom evrozone.

Repo linija pruža mogućnost NBS da od ECB-a pozajmi najviše milijardu evra, pri čemu svako pojedinačno korišćenje sredstava može biti na rok od najviše tri meseca. Ističemo da su i dinarska i devizna likvidnost u domaćem finansijskom sistemu na visokom nivou i da nijednog trenutka nisu bile ugrožene kako uoči, tako i nakon izbijanja krize izazvane pandemijom COVID-19. NBS od početka pandemije preduzima pravovremene i adekvatne mere usmerene ka pružanju podrške dinarskoj likvidnosti domaćeg finansijskog sistema, dok visok nivo deviznih rezervi zemlje garantuje neophodnu sigurnost na polju devizne likvidnosti. Zbog toga NBS do sada nije imala potrebu da koristi sredstva po osnovu repo linije ECB, a ne očekujemo da bude korišćena ni u narednom periodu, već da posluži kao dodatni garant sigurnosti.

Putem preventivnih repo linija ECB, u slučaju potencijalnih poremećaja na tržištima uzrokovanih pandemijom COVID-19, pruža mogućnost obezbeđivanja likvidnosti u evrima centralnim bankama zemalja koje nisu članice evrozone, u zamenu za odgovarajuća sredstva obezbeđenja (finansijski kolateral) u toj valuti (prvoklasne hartije od vrednosti u evrima).

Kabinet guvernera