30.06.2020.

Guverner Jorgovanka Tabaković učestvovala na 90. Godišnjoj skupštini Banke za međunarodna poravnanja (BIS)

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković učestvovala je na današnjoj 90. Godišnjoj skupštini Banke za međunarodna poravnanja (Bank for International Settlements – BIS). U radu skupštine gđa Tabaković učestvovala je s guvernerima drugih centralnih banaka koje su članice-akcionari ove najstarije međunarodne finansijske institucije. Ovogodišnja skupština BIS-a održana je putem video-konferencije.

Generalni direktor BIS-a Agustin Karstens predstavio je Godišnji izveštaj BIS-a za finansijsku 2019/2020 godinu. Predstavljeni su ostvareni rezultati u poslovanju BIS-a i sprovedene aktivnosti na unapređenju globalne monetarne i finansijske stabilnosti, razvoju finansijskih tehnologija i bankarskih usluga prilagođenih potrebama centralnih banaka. Konstatovano je da je globalna kriza izazvana pandemijom stavila međunarodnu saradnju u prvi plan i intenzivirala saradnju BIS-a s centralnim bankama i regulatorima. I u ekonomskim istraživanjima BIS se posebno osvrnuo na uticaj pandemije na globalni finansijski sistem i realni sektor.

BIS podstiče centralne banke da nastave s digitalizacijom platnih sistema, te se čitavo poglavlje u izveštaju odnosi na centralne banke i plaćanja u doba digitalizacije. Upravo je pandemija uticala na povećanje korišćenja beskontaktnog plaćanja, kao i značaja brzih inovativnih promena u pružanju usluga platnog prometa, uz očuvanje sigurnosti i integriteta platnog sistema.

Podsećamo na to da je Narodna banka Srbije održala stabilnost i sigurnost nacionalnog platnog sistema i nastavila rad na modernizaciji infrastrukture. Rast broja instant plaćanja putem svih kanala konstantan je i evidentan – u prvih šest meseci ove godine izvršeno je oko 10,7 miliona instant plaćanja, dok je u celoj prošloj godini izvršeno oko 6,9 miliona instant plaćanja. I drugi pokazatelji to potvrđuju – u poređenju sa istim periodom prošle godine, u prvom tromesečju 2020. broj zaključenih ugovora o korišćenju elektronskog bankarstva porastao je za 10,57%, a broj zaključenih ugovora o korišćenju usluge mobilnog bankarstva za 18,11%. U odnosu na isti period prethodne godine, u prvom tromesečju 2020. godine broj izvršenih transakcija upotrebom mobilnog bankarstva porastao je za 25,62%, a broj izvršenih transakcija upotrebom elektronskog bankarstva za 0,5%.

Banka za međunarodna poravnanja – Bazel je akcionarsko društvo sa ograničenom odgovornošću i u vlasništvu je i pod upravom centralnih banaka. Trenutno su 62 centralne banke članice-akcionari BIS-a s pravom predstavljanja i glasanja na godišnjim skupštinama. U radu skupština učestvuje i Narodna banka Srbije, koja poseduje 2.920 akcija BIS-a.

Kabinet guvernera