25.03.2020.

Bez naplaćivanja naknada banaka i drugih pružalaca platnih usluga za izvršavanje uplata za donacije u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19

Narodna banka Srbije usvojila je na današnjoj sednici Izvršnog odbora odluku kojom se zabranjuje naplaćivanje naknada i drugih troškova za usluge koje se pružaju u platnom prometu pri uplati, odnosno prenosu novčanih sredstava u dinarima i devizama na namenske račune Republike Srbije, koji su otvoreni radi prijema donacija u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19.

U skladu s ovom odlukom, banke, institucije elektronskog novca, platne institucije i JP „Pošta Srbije” ne mogu od korisnika platnih usluga naplatiti naknadu za uplate i prenose na navedene račune, bez obzira na to da li se ove transakcije izvršavaju kao uplata na šalteru pružalaca platnih usluga, kao prenos sa tekućeg ili drugog platnog računa, ili pružanjem druge vrste platne usluge.

Takođe, pri izvršavanju ovih transakcija Narodna banka Srbije neće naplaćivati naknade za one usluge koje i sama pruža u vezi s njihovim izvršavanjem.

Tekst odluke Narodne banke Srbije možete videti na ovom linku.

Spisak namenskih računa na koje se mogu izvršiti uplate donacija za borbu protiv epidemije bolesti COVID-19 dostupan je ovde.

Kabinet guvernera