Očuvana finansijska stabilnost

jub_fs

Rešeno je pitanje banaka kojima je neadekvatno upravljano pre 2012. godine, bez posledica po stabilnost finansijskog sistema. Usled problema u poslovanju izazvanih neodgovarajućim upravljanjem i nadzorom pre 2012, u periodu 2012–2014. godine bili smo prinuđeni da zatvorimo četiri banke (Novu Agrobanku, Razvojnu banku Vojvodine, Privrednu banku Beograd i Univerzal banku Beograd). Time su stvorene osnove za vraćanje potpunog poverenja u bankarski sistem, uz sve relevantne pokazatelje poslovanja banaka, koji su znatno iznad regulatornih zahteva Narodne banke Srbije.

U vreme mandata guvernera Jorgovanke Tabaković nasleđen visok nivo problematičnih kredita od oko 20% snižen je na istorijski najniži nivo od oko 3% zahvaljujući zajedničkim institucionalnim naporima na rešavanju pitanja problematičnih kredita. Bankarski sektor je prestao da bude fiskalni rizik, moguće opterećenje za javne finansije, a znatan pad problematičnih kredita podstakao je rast kreditiranja i tako postao jedan od generatora privrednog rasta, podrška ekonomskom napretku i rastu standarda građana Republike Srbije.

Uspešno je sprovedena konsolidacija bankarskog sektora u uslovima brojnih izazova. Zahvaljujući odgovornom pristupu Narodne banke Srbije uspešno je sprovedena konsolidacija bankarskog sektora i očuvana stabilnost i u uslovima promena u poslovanju pojedinih matičnih banaka (na primer, tokom grčke krize iz 2015. godine, pandemije virusa korona i sukoba u Ukrajini). O atraktivnosti domaćeg bankarskog tržišta govori i činjenica da je Narodna banka Srbije u ovom periodu dala 31 prethodnu saglasnost za sticanje vlasništva u bankama i deset saglasnosti na pripajanje jedne banke drugoj. Broj banaka smanjen je sa 33 na 20, pri čemu su kvalitet i obim pruženih usluga građanima i privredi kontinuirano unapređivani.

Očuvano je poverenje u bankarski sektor. O tom poverenju nesumnjivo govore:

  • rast dinarske i devizne štednje i njihovi rekordni nivoi (sa ispod 18 milijardi dinara krajem 2012. na preko 158 milijardi dinara, koliko trenutno iznosi, odnosno sa 8,3 milijarde evra na 14,9 milijardi evra);
  • kao rezultat unapređenja političke i ekonomske saradnje s Kinom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima realizovane su i dve grinfild investicije u bankarski sektor iz 2014. i 2016. godine – Mirabank i Bank of China Srbija, koje su doprinele i diversifikaciji investicija u bankarskom sektoru i daljem unapređenju ekonomske saradnje s matičnim zemljama tih investitora;
  • ocena Evropske komisije iz 2019. godine o ekvivalentnosti regulatornog i supervizorskog okvira za banke u Republici Srbiji sa evropskim okvirom, kao prva zemlja iz okruženja koja nije član Evropske unije.

Regulatorna podrška tokom pandemije. U uslovima pandemije i izraženih negativnih efekata globalnih potresa, donosili smo mere kojima se pruža podrška građanima, privredi i finansijskom sektoru.

Regulatorne olakšice klijentima s poteškoćama u otplati kredita. Narodna banka Srbije je donela brojne mere kojima se olakšava otplata kredita klijentima koji imaju finansijske poteškoće usled pandemije, rasta inflacije, rasta kamatnih stopa i sl.

Pozitivna kretanja na tržištu osiguranja. U proteklih dvanaest godina zabeležen je pozitivan trend po svim relevantnim parametrima na tržištu osiguranja, pri čemu su kapital, ukupna imovina, tehničke rezerve, premije životnih i neživotnih osiguranja više nego udvostručeni, što je uticalo i na generalno pozitivan trend premije po stanovniku i njenog učešća u bruto domaćem proizvodu. Premija po glavi stanovnika je porasla sa 75 evra u 2012. godini na 199 evra krajem 2023. godine, a učešće premije u bruto domaćem proizvodu sa 1,6% na 1,9%.


* U trenutku izrade brošure korišćeni su poslednji raspoloživi podaci.