Zaštita i edukacija korisnika finansijskih usluga

Uvođenjem funkcije zaštite korisnika finansijskih usluga 2007. godine, Narodna banka Srbije imala je za cilj da unapredi aktivnosti na jačanju fer odnosa finansijskih institucija prema korisnicima finansijskih usluga i negovanje dobre poslovne prakse, kao i da, u okviru svojih ovlašćenja, obezbedi zaštitu njihovih prava i interesa. Da bi se realizovao taj cilj, osnovne aktivnosti Centra usmerene su na informisanje o finansijskim proizvodima i uslugama i pružanje odgovora korisnicima putem Info-centra (besplatnim pozivom na broj 0800 111 110), kao i na razmatranje prigovora korisnika finansijskih usluga i sprovođenje postupka posredovanja – medijacije radi pokušaja mirnog rešenja spornog odnosa. Pored toga, Centar edukuje i informiše javnost u vezi s različitim finansijskim proizvodima i uslugama, sličnostima i razlikama među njima. Shodno tome, osnovan je sajt Tvojnovac.nbs.rs namenjen građanima, tj. onima koji žele da saznaju nešto više o finansijskim proizvodima, njihovom konceptu i rizicima koje ti proizvodi nose. Da bi informacije bile dostupnije građanima širom Srbije, Narodna banka Srbije je otvorila kancelarije za finansijsku edukaciju građana u svojim filijalama u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, Užicu i Beogradu. Štampanjem i distribucijom edukativnih brošura i lifleta, kao i javnim medijskim nastupima, Narodna banka Srbije informiše javnost ne samo o finansijskim proizvodima i uslugama već i o drugim aktivnostima iz svoje nadležnosti.

Organizovanjem i održavanjem tribina u mestima i gradovima širom Srbije Narodna banka Srbije doprinosi ostvarivanju neposredne komunikacije sa svim zainteresovanim građanima i na taj način unapređuje informisanje javnosti.